Werkwijze

Maatwerk

Voedings- en bewegingsadvies is maatwerk: adviezen zijn afhankelijk van diverse factoren. Wie ben je? Wat wil je bereiken? En op welke termijn? Welke diëten heb je al gevolgd? Welke bewegingsvorm past bij jou?

In een kort kennismakingsgesprek kan beoordeeld worden of wij de geschikte partner voor je zijn. Is dat het geval, dan volgt een intakegesprek. Hierin wordt uitgebreid ingegaan op je wensen en doelen, de haalbaarheid daarvan en de duur van de begeleiding.
Tevens worden de nodige metingen verricht om je lichaamssamenstelling te bepalen.
Ook maken wij een uitvoerige analyse van je voedings- en beweeggewoonten, en, voor zover van belang, je levensstijl in het algemeen. Daarmee wordt de situatie bekend van waaruit het begeleidingstraject gestart kan worden.

Stap voor stap

Vervolgens worden heldere, haalbare doelen geformuleerd.
Met concrete adviezen gaan we je eet- en beweeggewoontes stapsgewijs aanpassen, waarbij we steeds rekening houden met je eigen patronen. In een passend tempo werken we naar een duurzame verandering.
Het aantal stappen en de benodigde tijd om het doel te bereiken is voor iedereen anders.
Daarnaast kunnen doelen eventueel gedurende het traject bijgesteld worden.

Verantwoorde methode

Tijdens de begeleiding zal een nieuwe levensstijl aangeleerd worden. Indien het ook gewenst is om gewicht te verliezen zal tijdelijk een kleine beperking van de dagelijks ingenomen calorieën gehanteerd worden. Door het beter verdelen van maaltijden, en het eten van de juiste dingen, hoef je daarbij geen honger te hebben. Dit is een verantwoorde, wetenschappelijk onderbouwde methode, waarvan bewezen is dat hij werkt. Je krijgt genoeg voedingsstoffen binnen om het “jojo-effect” te voorkomen.